Showing all 3 results

Mã sản phẩm: KS1700
Quy cách đóng gói:40 kg
Chống thấm đặc biệt, dễ thi công, bề mặt chai cứng

Mã sản phẩm: KS1800
Quy cách đóng gói:40 kg
Chống thấm, dễ thi công, bề mặt cứng, nhẵn mịn

Mã sản phẩm: KS1900
Quy cách đóng gói:40 kg
Dễ thi công, bề mặt nhẵn mịn